CO JE VZDUCHOTECHNIKA?

VZDUCHOTECHNIKA – slouží k větrání uzavřených prostor, zajišťuje přívod a odvod vzduchu z větraného interiéru, na základě tlaku a tlakových rozdílů.

JAKÉ JSOU DRUHY VZDUCHOTECHNIKY?

Přirozené větrání např.:
      – krátkodobé otevírání dveří či oken
      – šachtové větrání
      – aerace

Kombinované větrání 
a) Přívod vzduchu přirozeně,odvod nuceně 
      – je vhodné pro místnosti se silným znečištěním (tzv. podtlakové větrání)
např.:malé kuchyně,sociální zařízení, sklady odpadků, pomocné místnosti. 

b) Přívod vzduchu nuceně, odvod přirozeně 
      -hodí se pro prostory, kde nedochází k velkému znečišťování vzduchu.( s přívodu čerstvého vzduchu se vytváří přetlak) např.: administrativní budovy

Nucené větrání 
Přívod i odvod vzduchu zajišťují ventilátory. Rozlišujeme nízkotlakové a vysokotlakové větrání. Součástí úpravy vzduchu při nuceném větrání v našich klimatických podmínkách bývá ohřev vzduchu. V zimním období je potřeba přiváděný venkovní vzduch ohřívat, abychom větráním nezměnili teplotní parametry interiéru.

Teplovzdušné vytápění 
Jestliže chceme vzduchotechnikou i vytápět interiér, musíme zvýšit výkon výměníku o tepelné ztráty větraného interiéru, tzn. že vzduch přiváděný do místnosti bude mít vyšší teplotu než je požadovaná teplota interiéru. Zde je potřeba přihlédnout ke konkrétní situaci řešení přívodu vzduchu.

CO JE KLIMATIZACE?

Klimatizace je zařízení sloužící k tepelné úpravě vzduchu a filtrace v místnosti, zejména však slouží k ochlazování vzduchu, popř. k odvlhčování či vytápění

Systém chlazení pracuje na principu kompresorového okruhu (vnitřní jednotka výparník , venkovní jednotka kondenzátor) –  a to za pomoci chladiva (R32, R410A, voda)

Zařízení rozdělujeme na průmyslová a bytová:

Průmyslová – jsou většinou velké technologické celky sestavené z venkovního zařízení (kondenzační jednotka) vnitřní zařízení

1 – vzduchotechnické jednotky, kde za pomoci vzduchotechnického potrubí je vzduch rozveden do žádaného prostoru

2 – vnitřní klimatizační jednotky v požadovaném množství, které cirkulaci ošetřují požadovaný prostor.

Bytová – jsou tzv. dělené (venkovní jednotka a vnitřní jednotka) které jsou v provedení:

Split, multisplit, inventer, multiinventer,

nebo nedělené – mobilní klimatizace

Vnitřní jednotky mohou být v provedení:

Nástěnném, podstropním, parapetním, kanálovém nebo kazetovém

Klimatizace je zařízení sloužící k tepelné úpravě vzduchu a filtrace v místnosti, zejména však slouží k ochlazování vzduchu, popř. k odvlhčování či vytápění

Systém chlazení pracuje na principu kompresorového okruhu (vnitřní jednotka výparník, venkovní jednotka kondenzátor) –  a to za pomoci chladiva (R32, R410A, voda)